Aanmelden

Klant worden bij Rotyre! (Gratis)


Klantinformatie

Adres

Bankgegevens

Commentaar

Rotyre SARL is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via dit registratieformulier worden doorgegeven. De door de klant verstrekte gegevens worden in het systeem opgeslagen om de registratie met succes te voltooien. Alleen de meest noodzakelijke gegevensinformatie zal worden doorgegeven aan derden (zoals leverancier, transportbedrijf) om te zorgen voor succesvolle leveringen van bestelde goederen. Een getroffen persoon kan op elk moment zijn of haar recht op privacy uitoefenen (zie www.cnpd.lu ) en persoonlijke informatie bij Rotyre SARL e-mail of e-mail naar info@rotyre.lu .